Bảng viết từ tự xóa

35.000

Bảng viết từ tự xóa – Đồ chơi giáo dục an toàn cho bé
Bảng viết từ tự xóa “thông minh” dành cho bé học vẽ, tập viết dựa trên tính năng của nam châm để viết.
– Với chiếc cần gạt bên dưới vô cùng tiện lợi giúp cho bé không cần giẻ lau chỉ cần gạt nhẹ là hết chữ trên bảng, không bụi, không bẩn. Thật là vô cùng tiện lợi.
Sđt0986032496